Aeroklub Slaný, letiště Slaný Blog

Křídla nad Slaným

Podívejte se na článek o létání ve Slaném, který vyšel v Infomagazínu SLANÝ. Dozvíte se nejen kolik letadel během roku využije služeb místního letiště, ale také jak probíhá výcvik pilotů a sportovní létání členů...

Žákovský ráj v Jičíně

Po několikaleté odmlce se poslední týden v srpnu na letiště v Jičíně vrátilo soustředění slánské elementárky a pokračovacího výcviku. Žáci a piloti začátečníci si užívali ideálních podmínek, jaké nabízí toto letiště a jeho okolí pro...

Plachtařské soustředění v Křižanově

Už po třetí zavítal kolektiv výkonných plachtařů AK Slaný na letiště Křižanov, kam jezdí každý rok za termicky zajímavým počasím, výškou omezenou až ve 3km QNH, krásnou krajinou na hranici Vysočiny s Moravou a příjemným...